top of page

Skillsmeter XRP: formatief waarderen 'made easy'Met de SkillsMETER XRP borg en waardeer je formatief alle vaardigheden uit de leerplannen van het PO - VO - MBO in een doorlopende ontwikkellijn, verlaag je de toetstress, verrijk je het pedagogisch en didactisch handelen van de docent(en) en waardeer je meteen alle LOB competenties van Prof. Dr. M. Kuijpers. De SkillsMETER is methode- en sectoronafhankelijk en ook toepasbaar voor het Vlaamse onderwijs.

De SkillsMETER, ontwikkeld door en voor het onderwijs, registreert alle vaardigheden en koppelt deze aan de 21ste eeuwse vaardigheden. Leerlingen of studenten, mentoren, docenten, ouders (ouderbetrokkenheid), stagebegeleiders in de praktijk: iedereen beoordeelt de vaardigheden van de student per opdracht. De grote hoeveelheid data die met de SkillsMETER wordt verzameld, wordt overzichtelijk weergegeven op het dashboard. De grafische weergaven van de waarderingen vormen fantastische 'praatplaatjes'.

Van elke student kun je terugzien wie welke waardering heeft gegeven. Dit geeft de waardevolle input voor de formatieve evaluatie waarbij leerling en docent bewust inzicht krijgen in het doorlopende leerproces.

En dat alles 'on the fly' op je smartphone, tablet of desktop.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page