top of page

Primair systeem Commissie MERDe Commissie voor de milieu effectrapportage is een bij wet ingestelde onafhankelijke adviseur bij m.e.r.-procedures. Zij adviseert de overheid (het bevoegd gezag) over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten (MER) die doorgaans door bijvoorbeeld externe ingenieursbureaus worden opgesteld.  Milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld, voordat het besluit wordt genomen. Zo kan de overheid die het besluit neemt (het bevoegd gezag) de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken.

De commissie heeft een publieke taak: de adviezen en rapporten zijn in principe openbaar. Het grootste deel van de informatie met betrekking tot adviesafhandeling, bibliotheek, ingeschakelde deskundigen etc. wordt ondergebracht in de MER-Base. Vanuit deze database vindt rapportage plaats, onder meer naar de publiekswebsite, maar ook naar de boekhouding (Exact) en naar de kantoorautomatisering (brieven, facturen, rapporten).

De MER Base vormt hiermee het informatiehart van de Commissie.

留言


留言功能已關閉。
bottom of page