top of page

StageROCs: BPV-moduleBlueBased heeft in samenwerking met een aantal ROC's  een nieuwe applicatie ontwikkeld voor het MBO; StageROCs. De applicatie ondersteunt en faciliteert studenten in één van de belangrijkste onderdelen van hun MBO loopbaan, de beroepspraktijkvorming.


StageROCs is ontwikkeld vanuit de filosofie dat een student verantwoordelijk is voor zijn eigen leerloopbaan. De student is in StageROCs de spil en eigenaar, waar de stagebegeleider en praktijkopleider faciliterend en ondersteunend acteren. Zo draagt StageROCs niet alleen zorg voor de 'tools', maar draagt het ook bij aan de ontwikkeling van de student in competenties als zelfregie en ondernemerschap.


StageROCs puntsgewijs:

  • Stage zoeken, matchen, volgen, beoordelen en evalueren,

  • papierloze communicatie,alles in StageROCsMail- en chatfunctionaliteit,

  • elektronische urenverantwoording via web,

  • stage-opdrachten verstrekken én inleveren via StageROCs,

  • digitale beoordeling door praktijkbegeleider en stagebegeleider,

  • mogelijkheid monitoren competentie-ontwikkeling student,

  • rolgestuurde applicatie; "What you see is what you need",

  • webbased met Student App


BlueBased ziet de ontwikkeling van StageROCs als een logisch vervolg op StageRage, een applicatie die speciaal ontwikkeld werd ter ondersteuning van de beroepsoriënterende en maatschappelijke stage in het Voortgezet Onderwijs.  BlueBased verwerkt de ervaring met het stageproces bij 60 onderwijsinstellingen in StageROCs. 

Lees meer en download de brochure op de website: www.stagerocs.nl

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page